Struktura paliw

W związku z obowiązkiem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. §37 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 poz. 623) przesyłamy w załączeniu informacje na temat struktury paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2020r. oraz informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko naturalne.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2020 roku:

1. Odnawialne źródła energii: 8,97% (w tym biomasa: 8,97%)

2. Węgiel kamienny: 90,44%

3. Inne: 0,59%

Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2020 roku.

Węgiel kamienny, biomasa, olej opałowy:

1. CO2: 0,861617 Mg/MWh

2. SO2: 0,000646 Mg/MWh

3. NOx: 0,000618 Mg/MWh

4. Pyły: 0,000035 Mg/MWh

5. Odpady radioaktywne: nie dotyczy

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.    w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16,   poz. 92) poniżej zamieszczamy informacje za 2020 r., o których mowa do § 23, ust. 3.

 

Tab.1.  Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2020 r.

Rodzaj paliwa

W wodzie grzewczej

W parze technologicznej

Biomasa

10,92 %

9,72 %

Węgiel kamienny

85,24 %

81,33 %

Olej opałowy (mazut)

3,84 %

8,95%

 

Tab.2. Informacja o wpływie wytworzenia energii cieplnej na środowisko w zakresie emisji paliw zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2020 r.

Rodzaj emisji

W wodzie grzewczej

W parze technologicznej

[ kg/GJ ]

[ kg/GJ ]

SO2

0,070

0,091

NOx

0,068

0,091

pył

0,004

0,005

CO2

95,624

127,856

Odpady radioaktywne

 nie dotyczy

nie dotyczy

 

Informujemy, że obliczony zgodnie z punktem 1.1 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 13 paźdzernika 2017r. poz. 1912), udział ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych wodnych, wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości dostarczonego do tych sieci ciepła  w roku 2020 wynosi 95,7 %.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem