Struktura paliw

W związku z obowiązkiem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 maja 2007r. §37 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 poz. 623 z późn. zmianami) przesyłamy w załączeniu informacje na temat struktury paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2022r. oraz informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko naturalne.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2022 roku:

  1. Odnawialne źródła energii: 0,00% (w tym biomasa: 0,00%)
  2. Węgiel kamienny: 99,55%
  3. Inne: 0,45%

Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2022 roku.

Węgiel kamienny, biomasa, olej opałowy:

  1. CO2: 0,927252 Mg/MWh
  2. SO2: 0,000435 Mg/MWh
  3. NOx: 0,000522 Mg/MWh
  4. Pyły: 0,000026 Mg/MWh
  5. Odpady radioaktywne: nie dotyczy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16, poz. 92) poniżej zamieszczamy informacje za 2022 r., o których mowa do § 23, ust. 3.

Tab.1.  Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2022 r.

Rodzaj paliwa

W wodzie grzewczej

W parze technologicznej

Biomasa

0,00 %

0,00 %

Węgiel kamienny

98,14 %

99,58 %

Olej opałowy (mazut)

1,86 %

0,42 %

 

 

Tab.2. Informacja o wpływie wytworzenia energii cieplnej na środowisko w zakresie emisji paliw zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2022 r.

Rodzaj emisji

W wodzie grzewczej

W parze technologicznej

[ kg/GJ ]

[ kg/GJ ]

SO2

0,045

0,067

NOx

0,055

0,081

pył

0,003

0,004

CO2

96,751

143,095

Odpady radioaktywne

 nie dotyczy

nie dotyczy

 

Informujemy, że obliczony zgodnie z punktem 1.1 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z dnia 13 października 2017 r. z póżn. zmianami), udział ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych wodnych, wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości dostarczonego do tych sieci ciepła  w roku 2022 wynosi 96,8 %.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem