Przychodnia Zakładowa - cennik usług

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Przychodni Zakładowej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

obowiązujący od 1 lipca 2020 r.

 

Lp.

Nazwa usługi medycznej

Cena Netto

Cena Brutto

zwolnienie art. 43 ust. 1 pkt 18

Cena Brutto

(w tym VAT 23%)

 

I BADANIA LEKARSKIE

 

 

 

1.

Badania profilaktyczne wstępne, okresowe lub kontrolne (bez zlecania badań dodatkowych)*

60,00 zł

60,00 zł

x

2.

Badania profilaktyczne wstępne, okresowe lub kontrolne ze zleceniem badań dodatkowych i/lub konsultacji*

70,00 zł

70,00 zł

x

3.

Badania profilaktyczne plus sanitarno epidemiologiczne bez zlecania badań dodatkowych i/lub konsultacji*

90,00 zł

90,00 zł

x

4.

Badania profilaktyczne plus sanitarno epidemiologiczne ze zleceniem badań dodatkowych i/lub konsultacji*

100,00 zł

100,00 zł

x

5.

Badania sanitarno-epidemiologiczne*

50,00 zł

50,00 zł

x

6.

Badania okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne

50,00 zł

50,00 zł

61,50 zł

7.

Konsultacje foniatryczne

150,00 zł

150,00 zł

184,50 zł

8.

Konsultacje diabetologiczne

120,00 zł

120,00 zł

147,60 zł

9.

Konsultacje kardiologiczne

150,00 zł

150,00 zł

184,50 zł

10.

Konsultacje/badanie psychiatryczne

120,00 zł

120,00 zł

147,60 zł

11.

Badanie lekarskie kierowcy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego lub przewożącego wartości pieniężne

162,60 zł

x

200,00 zł

12.

Badanie lekarskie instruktora, egzaminatora, instruktora techniki jazdy

162,60 zł

x

200,00 zł

13.

Badanie lekarskie kierowcy realizującego transport drogowy

162,60 zł

x

200,00 zł

14.

Badanie lekarskie instruktora transportu drogowego

250,00 zł

250,00 zł

x

15.

Badanie lekarskie - pracownik zabezpiezenia technicznego*

70,00 zł

70,00 zł

x

16.

Badanie lekarskie - pracownik ochrony fizycznej

250,00 zł

x

307,50 zł

17.

Badanie lekarskie - ubegający się o pozwolenie na broń

350,00 zł

x

430,50 zł

18.

Badanie lekarskie członka ochotniczej straży pożarnej (OSP)*

70,00 zł

70,00 zł

x

19.

Badanie lekarskie (szczepienie, rehabilitacja z tytułu patologii zawodowej, wypełnianie druków lekarskich o stanie zdrowia)*

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

20.

Badanie lekarskie w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia*

150,00 zł

x

184,50 zł

21.

Badanie lekarskie dla innych celów (tj. zawody medyczne, zawody prawnicze, kandydat na stanowisko kierownicze, kursy zawodowe, czas pracy osoby niepełnosprawnej)*

70,00 zł

x

86,10 zł

 

II BADANIE / KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

     

22.

Konsultacja psychologiczna (pojazd służbowy kat B)

120,00 zł

120,00 zł

147,60 zł

23.

Konsultacja psychologiczna - operatorzy wózków jezdniowych, operatorzy maszyn i urządzeń, suwnic itp.)

100,00 zł

100,00 zł

123,00 zł

24.

Badanie psychologiczne na stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej

121,95 zł

121,95 zł

150,00 zł

25.

Badania psychologiczne kierowcy realizującego transport drogowy

121,95 zł

121,95 zł

150,00 zł

26.

Badanie psychologiczne kierowcy wymienieni w ustawie o kierujących pojazdami

121,95 zł

x

150,00 zł

27.

Badania psychologiczne - pracownik ochrony fizycznej

100,00 zł

x

123,00 zł

28.

Badania psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń

250,00 zł

x

307,50 zł

29.

Badanie psychologiczne dla innych celów (m.in. zawody prawnicze)

121,95 zł

x

150,00 zł

30.

Badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwość na olśnienie

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

 

III BADANIE DIAGNOSTYCZNE

     

31.

Audiometria fonalna

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

32.

Spirometria

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

33.

EKG spoczynkowe

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

34.

EKG spoczynkowe z opisem kardiologa

70,00 zł

70,00 zł

86,10 zł

35.

Próba wysiłkowa

130,00 zł

130,00 zł

159,90 zł

36.

Echo serca

130,00 zł

130,00 zł

159,90 zł

37.

EKG met. Holtera

130,00 zł

130,00 zł

159,90 zł

38.

Holter RR

120,00 zł

120,00 zł

147,60 zł

39.

Próba oziębieniowa z termometrią skórną i próbą wyciskową

110,00 zł

110,00 zł

135,30 zł

40.

Ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną

80,00 zł

80,00 zł

98,40 zł

41.

EEG

120,00 zł

120,00 zł

147,60 zł

42.

Glukoza we krwi włośniczkowej (pomiar glukometrem)

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

 

IV BADANIE RADIOLOGICZNE RTG

     

43.

RTG klatki piersiowej - I projekcja

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

44.

RTG klatki piersiowej - II projekcje

55,00 zł

55,00 zł

67,65 zł

45.

RTG czaszki - I projekcja

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

46.

RTG czaszki - II projekcje

55,00 zł

55,00 zł

67,65 zł

47.

RTG twarzoczaszki (zatoki) - I projekcja

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

48.

RTG twarzoczaszki (bok / uszy) - I projekcja

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

49.

RTG kręgosłupa szyjnego (C) - I projekcja

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

50.

RTG kręgosłupa szyjnego (C) - II projekcje

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

51.

RTG kręg. piersiowego (Th) - I projekcja

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

52.

RTG kręg. piersiowego (Th) - II projekcje

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

53.

RTG kręg. L/S - I projekcja

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

54.

RTG kręg L/S - II projekcje

55,00 zł

55,00 zł

67,65 zł

55.

RTG miednicy

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

56.

RTG st. biodrowy

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

57

RTG obojczyka

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

58.

RTG st.barkowego

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

59.

RTG k. ramiennej - II projekcje

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

60.

RTG przedramienia - II projekcje

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

61.

RTG dłoni - II projekcje

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

62.

RTG k. udowej - II projekcje

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

63.

RTG st. Kolanowego - II projekcje

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

64.

RTG k. podudzia - II projekcje

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

65.

RTG k. stopy - II projekcje

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

66.

RTG przeglądowe jamy brzusznej

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

67.

RTG porównawcze dłoni

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

68.

RTG porównawcze stóp

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

69.

RTG k. piętowej (ostroga)

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

70.

RTG żeber

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

71.

RTG k. nosowej

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

72.

RTG k. ogonowej

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

73.

RTG st. łokciowego - II projekcje

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

 

V BADANIE RADIOLOGICZNE USG

     

74.

USG jamy brzusznej

80,00 zł

80,00 zł

98,40 zł

75.

USG piersi

100,00 zł

100,00 zł

123,00 zł

76.

USG tarczycy

80,00 zł

80,00 zł

98,40 zł

77.

USG szyi

80,00 zł

80,00 zł

98,40 zł

78.

USG tętnic szyjnych

120,00 zł

120,00 zł

147,60 zł

79.

USG tętnic jednej kończyny

100,00 zł

100,00 zł

123,00 zł

 

VI BADANIA LABORATORYJNE

     

80.

Mocz - badanie ogólne

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

81.

OB.

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

82.

Morfologia

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

83.

Mikroskopowa ocena rozmazu krwii

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

84.

Retikulocyty

12,00 zł

12,00 zł

14,76 zł

85.

APTT-INR

15,00 zł

15,00 zł

18,45 zł

86.

Fibrynogen

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

87.

D-dimery

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

88.

Cukier we krwii żylnej

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

89.

Na w surowicy

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

90.

Potas w surowicy

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

91.

Lipidogram

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

92.

Cholesterol całkowity

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

93.

Trójglicerydy

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

94.

Bilirubina całkowita

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

95.

AST

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

96.

ALAT

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

97.

GGTP

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

98.

Cholinesteraza

15,00 zł

15,00 zł

18,45 zł

99.

Lipoza w surowicy

20,00 zł

20,00 zł

24,60 zł

100.

Amylaza w surowicy

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

101.

Amylaza w moczu

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

102.

Mocznik

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

103.

Kreatynina

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

104.

Kwas moczowy

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

105.

Białko całkowite

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

106.

Żelazo

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

107.

Ferrytyna

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

108.

Wapń całkowity

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

109.

Magnez

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

110.

CRP

15,00 zł

15,00 zł

18,45 zł

111.

TSH

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

112.

FT3

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

113.

FT4

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

114.

T3

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

115.

T4

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

116.

Anty-TPO

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

117.

Anty-TG

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

118.

Tyreoglobulina

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

119.

Prolaktyna

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

120.

Vitamina B12

50,00 zł

50,00 zł

61,50 zł

121.

Kwas foliowy

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

122.

HbA1C Hemoglobina glikowana

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

123.

Vitamina D3 metabolit 25(OH) Total

50,00 zł

50,00 zł

61,50 zł

124.

PSA całkowite

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

125.

PSA wolny

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

126.

Ca - 125

50,00 zł

50,00 zł

61,50 zł

127.

Ca - 15 - 3

50,00 zł

50,00 zł

61,50 zł

128.

Ca - 19 -9

50,00 zł

50,00 zł

61,50 zł

129.

Hbs antygen

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

130.

Hbs antygen - test potwierdzenie

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

131.

Hbs przeciwciała

50,00 zł

50,00 zł

61,50 zł

132.

HCV przeciwciała

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

133.

HIV

50,00 zł

50,00 zł

61,50 zł

134.

WR Test kiłowy przesiewowy

20,00 zł

20,00 zł

24,60 zł

135.

Toxoplazmoza p/ciała JgM

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

136.

Toxoplazmoza p/ciała JgG

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

137.

Toxoplazmoza p/ciała JgG awidość

120,00 zł

120,00 zł

147,60 zł

138.

Różyczka p/ciała IgM

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

139.

Różyczka p/ciała IgG

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

140.

Cytomegalia - p/ciała IgM

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

141.

Cytomegalia - p/ciała IgG

45,00 zł

45,00 zł

55,35 zł

142.

Odra - p/ciała IgM

150,00 zł

150,00 zł

184,50 zł

143.

Odra - p/ciała IgG

150,00 zł

150,00 zł

184,50 zł

144.

Borelioza - p/ciała IgM

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

145.

Borelioza - p/ciała IgG

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

146.

HAV p/ciała total

60,00 zł

60,00 zł

73,80 zł

147.

Alkohol etylowy

30,00 zł

30,00 zł

36,90 zł

148.

Methemoglobina

60,00 zł

60,00 zł

73,80 zł

149.

Hemoglobina tlenkowęglowa

40,00 zł

40,00 zł

49,20 zł

 

VII USŁUGI REHABILITACYJNE

     

150.

Diagnostyka fizjoterapeutyczna / Badanie funkcjonalne

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

151.

Mobilizacja segmentu ruchowego i inne terapie manualne

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

152.

Masaż suchy częściowy leczniczy - 1 odc. kręgosłupa

35,00 zł

35,00 zł

43,05 zł

153.

Magnetronik

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

154.

Galwanizacja, jonoforeza, stymulacja

12,00 zł

12,00 zł

14,76 zł

155.

Stymulacja n. twarzowego, łokciowego, strzałkowego

12,00 zł

12,00 zł

14,76 zł

156.

Diadynamic DD

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

157.

Interdynamic

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

158.

Laser

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

159.

Bioptron

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

160.

TENS

14,00 zł

14,00 zł

17,22 zł

161.

Lampa Sollux

8,00 zł

8,00 zł

9,84 zł

 

VIII USŁUGI PIELĘGNIARSKIE

     

162.

Podanie szczepionek

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

163.

Iniekcje podskórne, śródskórne, domięśniowe

15,00 zł

15,00 zł

18,45 zł

164.

Iniekcje dożylne

20,00 zł

20,00 zł

24,60 zł

165.

Opatrunek mały

10,00 zł

10,00 zł

12,30 zł

166.

Opatrunek duży

15,00 zł

15,00 zł

18,45 zł

 

IX INNE

     

167.

Wizytacja zakładu pracy przez lekarza lub pielęgniarkę (cena za 1 godzinę)

121,95 zł

x

150,00 zł

168.

Udział w komisji BHP (cena za 1 godz.)

121,95 zł

x

150,00 zł

169.

Wydanie opinii na wniosek pracodawcy w sprawie opieki profilaktycznej nad zakładem

81,30 zł

x

100,00 zł

170.

Udostępnianie dokumentacji medycznej / kserokopia dokumentacji medycznej / 1 str. Formatu A4

0,25 zł

0,25 zł

0,31 zł

*do badań należy doliczyć konsultacje i badania zlecone przez lekarza

 

DODATKOWA OFERTA

 

Diagnostyka w kierunku SARS-CoV-2

Badania serologiczne, wykrywające przeciwciała przeciwko wirusowi

(Ostateczna cena usługi zależna jest od liczby testów do wykonania

oraz od możliwości dokonania przedpłaty)

Cena regularna

Cena w ofercie

1.

Pakiet IgM/IgG – produkt rekomendowany

220,00 zł

200,00 zł

2.

Przeciwciała IgM

120,00 zł

100,00 zł

3.

Przeciwciała IgG

120,00 zł

100,00 zł

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem