Dostosowanie bloków energetycznych do wprowadzanych standardów

Dostosowanie bloków energetycznych do wprowadzanych od sierpnia 2021 roku standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W zakresie działań dostosowawczych, w latach 2015 - 2018 zrealizowano projekty związane z:

  • Redukcją emisji tlenków azotu metodą katalitycznego odazotowania (SCR).

Termin realizacji: 2015-2019

Inwestycja polegała na dobudowaniu do istniejących bloków instalacji katalitycznego odazotowania spalin. Główny parametr, jaki osiągnęła instalacja, to obniżenie emisji NOx do poziomu umożliwiającego spełnienie wymagań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych oraz konkluzji BAT.

  • Modernizacją elektrofiltrów.

Termin realizacji: 2015-2019

Modernizacja    polegała    na    całkowitej    wymianie    urządzeń  (elektrody  zbiorcze  i  ulotowe, zespoły  zasilające)  oraz   wymianie   wentylatorów   spalin  na wszystkich blokach. Główny parametr, jaki osiągnęła  instalacja, to obniżenie emisji pyłów do poziomu umożliwiającego spełnienie wymagań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych oraz konkluzji BAT.

  • Budową Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) – w trakcie realizacji.

Termin realizacji: 2018-2020

Realizowana budowa jest kontynuacją inwestycji, która ma na celu zapewnienie wychwytu tlenków siarki ze spalin odprowadzanych do atmosfery. Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia była budowa pierwszej Instalacji Odsiarczania Spalin, ukończona w 2007 roku.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B (IOS II) opartej o technologię mokrą (wapienno–gipsową) z zastosowaniem w instalacji węglanu wapnia (CaCO3) jako sorbentu, a produktem ubocznym będzie gips handlowy.

Podstawową funkcją IOS II będzie redukcja zanieczyszczeń gazowych (głównie SO2, SO3, HCl, HF) i pyłu oraz Hg zawartych w spalinach powstających w kotłach OP-650 bloków Nr 1, 2 oraz 3 w wyniku spalania węgla kamiennego oraz biomasy. Spaliny po oczyszczeniu w IOS II będą odprowadzane do atmosfery poprzez nowy komin zabudowany na absorberze tej instalacji.

Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac i przekazanie IOS II do eksploatacji planowane jest w połowie 2020 r.  

 mg 1359a copy  mg 5014 copy ios 2 04736 copy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem