Racjonalizacja gospodarki zasobami w Elektrowni Ostrołęka B

Projekt sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl.

logo ue

 

Cel

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi (węgla kamiennego) w Elektrowni Ostrołęka B polegająca na zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów (popiołów) i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cel ten został osiągnięty poprzez modernizację elementów wyposażenia bloku nr 2 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, a efektem czego będzie zwiększenie mocy osiągalnej oraz zwiększenie sprawności turbozespołu i obniżenie jednostkowego zużycia ciepła na jednostkę wytwarzania energii elektrycznej.

Projekt wpisuje się w przykładowe rodzaje projektów dla Działania 4.2 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, tj. „ograniczenie energochłonności procesu produkcyjnego z wyłączeniem produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji” oraz „ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów”. Efektem projektu jest znaczące ograniczenie emisji pyłów i gazów oraz zmniejszenie zużycia węgla.

1 3

 

Rozwiązanie techniczne

Projekt modernizacji części NP turbiny oraz generatora i transformatora Bloku Nr 2 obejmuje pełen zakres przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, tj.:

 1. modernizację części niskoprężnej NP turbiny 13K200, z wymianą wirnika wraz z kierownicami oraz dostosowanie kadłuba do nowego układu kierowniczego,
 2. modernizację wirnika i uzwojenia stojana  generatora TWW-200-2,
 3. modernizację transformatora blokowego typu TW-240000/220kV, wykonaną poprzez dostawę  i montaż nowego transformatora blokowego o mocy 270 MVA.

26

Modernizacja części niskoprężnej NP turbiny 13K200, obejmuje następujące prace:

 • wymianę wirnika NP na nowy, czterostopniowy,
 • modernizację istniejącego korpusu,
 • wymianę kierownic wraz z uszczelnieniami układu przepływowego,
 • zabudowę zmodernizowanych dyfuzorów wylotowych,
 • wymianę dławnic,
 •  modyfikację istniejących łożysk oraz podpór łożyskowych,
 • modyfikację istniejącego układu oleju lewarowego,
 • zabudowę schładzaczy wtryskowych na wylotach pary NP,

4 3

Modernizacja generatora typu TWW-200-2 obejmuje następujące prace:

 • wykonanie izolacji głównej, międzyzwojowej,
 • wykonanie szyn prądowych wraz z izolacją,
 • wykonanie uzwojenia tłumiącego,
 • wykonanie nowych pierścieni ślizgowych, tulei pod-pierścieniowej i izolacyjnej,
 • wyważenie i odwirowanie wirnika,
 • wykonanie mostu szczotkowego,
 • wykonanie i zabudowę nowego uzwojenia stojana,
 • dostawa i zabudowę nowych izolatorów prądowych i wodnych wraz z przepustami,
 • remont uszczelnień generatora oraz uszczelnień labiryntowych,
 • dostawa i montaż kompletnych pomiarów temperatury metalu pierścieni uszczelniających.

5 3

Dostawa i montaż nowego transformatora blokowego o mocy 270 MVA obejmuje następujące prace:

 • demontaż starego transformatora i transport na pole odkładcze,
 • wykonanie misy olejowej,
 • dostawa i montaż nowego transformatora,
 • próby odbiorowe elektryczne po-modernizacyjne i po-montażowe na terenie Elektrowni.

6 3

 

Korzyści energetyczne modernizacji bloku nr 2:

 • znaczące zwiększenie sprawności części NP,
 • obniżenie jednostkowego zużycia, ciepła dzięki modernizacji części NP, o około 350 kJ/kWh,
 • wzrost maksymalnej mocy turbozespołu do 230 MWe,
 • niskie koszty eksploatacyjne - wydłużone okresy między remontowe,
 • wysoka dyspozycyjność - brak konieczności wykonywania częstych badań,
 • duża elastyczność eksploatacyjna części NP,
 • utrzymanie wysokich osiągów przez długi okres eksploatacji.

 

Założone korzyści ekologiczne w stosunku do roku 2013

 

Jedn.

2013

wskaźniki emisji

po inwestycji

Efekt - ograniczenie

węgiel

tona/rok

1 289 750,00

 

1 277 750,00

12 000,00

Emisja pyłu

kg/rok

   212 134,00

0,16

210 160,28

  1 973,72

Emisja SO2

kg/rok

7 504 341,00

5,82

7 434 519,65

69 821,35

Emisja NOx

kg/rok

5 269 087,00

4,09

5 220 062,74

49 024,26

Emisja CO2

Mg/rok

3 258 649,00

2,53

3 228 330,11

30 318,89

Emisja CO

kg/rok

1 164 386,00

0,90

1 153 552,40

10 833,60

 

Zmierzone korzyści ekologiczne

Według pomiarów wykonanych przez niezależną jednostkę akredytowaną obliczenie efektu ekologicznego wynosi:

 

Jedn.

2013

wskaźniki emisji

po inwestycji

Efekt - ograniczenie

węgiel

tona/rok

1 289 750,00

 

1 276 255,30

13 494,70

Emisja pyłu

 kg/rok

   212 134,00

0,16

   209 914,00

  2 220,00

Emisja SO2

 kg/rok

7 504 341,00

5,82

7 425 821,00

78 520,00

Emisja NOx

kg/rok

5 269 087,00

4,09

5 213 957,00

55 130,00

Emisja CO2

Mg/rok

3 258 649,00

2,53

3 224 553,63

34 095,37

Emisja CO

kg/rok

1 164 386,00

0,90

1 152 206,00

12 180,00

 

Analiza kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych

Oprócz korzyści czysto ekonomicznych i ekologicznych przedsięwzięcie przynosi również korzyści społeczne, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, co przyczynia się do poprawy zdrowia mieszkańców. Ponadto modernizowana Elektrownia zlokalizowana jest w regionie unikalnym przyrodniczo i atrakcyjnym turystycznie, co wpływa korzystnie na zachowanie walorów środowiska przyrodniczego.

 

Nakłady i dofinansowanie

Planowane nakłady:  49 267 650,00 PLN

Planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej: 12 000 000,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych:  30  440  489,00 PLN

W tym refundacja:  9  132  146,70 PLN

pobrane

logo ue

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem