Instalacja Odsiarczania Spalin II

3 tys. ton stali, prawie 4 tys. metrów sześciennych betonu i blisko 140 zaangażowanych firm podwykonawczych – to podsumowanie  budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) w elektrowni w Ostrołęce. Dzięki inwestycji spółki Energa z Grupy ORLEN, emisja szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, została obniżona aż o 95 proc. Kilkukrotnie zredukowano też emisję pyłów. 

Energa Elektrownie Ostrołęka zakończyła budowę drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni B. Była to jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych prowadzonych przez spółkę w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Poza Generalnymi wykonawcami – konsorcjum RAFAKO oraz spółką Energa Serwis - w prace było zaangażowanych aż 140 firm podwykonawczych.

Jedna z nielicznych instalacji w kraju

Elektrownia w Ostrołęce zrealizowała tego typu inwestycję jako jedna z nielicznych w Polsce w ostatnim czasie. Oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy zostały objęte wszystkie trzy bloki energetyczne. Ich łączna moc wynosi 690 MW.

Zakres prac dla IOS II obejmował realizację „pod klucz”, czyli kompleksowe zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż oraz rozruch i przekazanie obiektu do użytkowania. W ramach inwestycji powstały nowe obiekty: absorber wraz z kominem, budynki technologiczne, zbiornik magazynowania sorbentu i estakady rurociągów. Rozbudowano także istniejące: budynki technologiczne IOS I, kanały spalin oraz instalację zasilania elektrycznego.

Inwestycja była realizowane przy ciągłej pracy urządzeń elektrowni, bez przerw w produkcji energii elektrycznej – mimo, że część wznoszonej instalacji obejmowała urządzenia wspólnie z istniejącymi układami technologicznymi. Użyte do budowy technologie i zastosowane materiały należą do najnowocześniejszych stosowanych obecnie w budownictwie przemysłowym.

Gips zamiast spalin i ścieków

Inwestycja ma ogromne znaczenie dla środowiska, gdyż w sposób znaczący wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Dzięki wybudowanej instalacji, emisja szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, została obniżona aż o 95 proc. Kilkukrotnie zredukowana została też emisja pyłów.

Instalacja została wyposażona w nowoczesne ciągi technologiczne. Służą one oczyszczaniu spalin i ścieków umożliwiających zagospodarowanie odpadów powstających w procesie produkcji energii elektrycznej.

Produktem końcowym tej inwestycji, prowadzonej w oparciu o metodę mokrą wapienną jest gips, który nadaje się do dalszego zagospodarowania. Cały proces odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i realizuje założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Inwestycja zgodna z przepisami UE

Dzięki inwestycji, elektrownia w Ostrołęce spełnia wszystkie wymagania wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych. Dostosowana jest również do wymagań wynikających z decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej do tej dyrektywy. Chodzi o najlepsze dostępne techniki Konkluzji BAT (ang. Best Available Techniques), określające granice emisyjności dużych obiektów spalania, które zaczną obowiązywać 17 sierpnia 2021 roku i obejmą wszystkie unijne kraje.

Uruchomienie nowej instalacji odsiarczania spalin wpisuje się w strategię PKN ORLEN, która zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej przez Koncern do 2050 r.  Sama Grupa Energa w 2019 roku w stosunku do roku wcześniejszego znacząco zredukowała emisję pyłów oraz lotnych związków azotu i siarki aż o ok. 20 proc., do 1,4 tys. ton. W skali lat 2014-2019 redukcja ta była jeszcze większa, bo o ok. 71%.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem