Laboratorium Badań Chemicznych

Przemysłowe laboratorium badające fizykochemiczne parametry procesów technologicznych i właściwości różnych materiałów działa od momentu uruchomienia w Ostrołęce elektrociepłowni, tj. od 1956 roku. Obecnie funkcjonuje jako wydział w strukturze organizacyjnej ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna i nosi nazwę Laboratorium Badań Chemicznych.

Laboratorium, zgodnie z Deklaracją Polityki ustanowioną przez Zarząd Spółki stosuje w swojej działalności zasady etyki zawodowej, dobrej praktyki profesjonalnej, poufności i bezstronności. Posiada opis zakresu swojej działalności, a ustanowione procedury ogólne oraz inne dokumenty odnoszące się do systemu zarządzania i działań technicznych jednoznacznie regulują sposób postępowania.
Laboratorium wdrożyło do stosowania system zarządzania zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO/IEC 17025. Certyfikat Akredytacji nr AB 1049 wraz z Zakresem Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdza spełnienie wymagań tego systemu i określa zakres działalności akredytowanej.

Dla realizacji postanowień Deklaracji Polityki Laboratorium ustalono następujące ogólne cele:

 • wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym według metod uzgodnionych z Klientem,
 • dostarczanie wyników ważnych, tj. rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych dla klienta wyników badań,
 • zapewnienie Klientom poufności informacji i bezstronności postępowania,
 • zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z laboratorium,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenia skuteczności systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów badawczych.

Laboratorium realizuje zadania zdefiniowane w Regulaminie Organizacyjnym Spółki ustalone dla Departamentu Sprzedaży i Gospodarki Energetycznej. W ramach tych zadań świadczy usługi badawcze dotyczące tzw. "chemii energetycznej", mających na celu określenie właściwości fizykochemicznych różnych materiałów. Możliwość wykonania badania i szczegóły usługi uzgadniane są z Klientem na podstawie złożonego przez niego odpowiedniego zlecenia na wykonanie badań.

W strukturze laboratorium, ze względu na specyfikę prowadzonych rodzajów i celów badań oraz z uwagi na różnorodność obiektów badań wydzielono trzy komórki organizacyjne (działy) o nazwach własnych:

 • Pracownia Pobierania Próbek Paliw
  Pracownia realizuje całodobowe pobieranie z użyciem zautomatyzowanych systemów próbobiorczych i technikami manualnymi, przeznaczonych do badań próbek węgla kamiennego, biomasy stałej, a także techniką manualną próbek odpadów paleniskowych (popiół, żużel). Przygotowuje próbki laboratoryjne i transportuje je do miejsc wykonywania badań laboratoryjnych.
 • Pracownia Badań Paliw
  Pracownia przygotowuje próbki analityczne i wykonuje oznaczanie fizykochemicznych właściwości paliw (węgla kamiennego, biomasy stałej i oleju opałowego), odpadów paleniskowych (popiół, żużel).
 • Pracownia Badań Wody
  Pracownia pobiera próbki, transportuje je do miejsc wykonywania badań laboratoryjnych, przygotowuje obiekty do badań i wykonuje laboratoryjne oznaczanie właściwości różnych materiałów:
  - wody i ścieków (obiegi wodno-parowe i ciepłownicze, procesy uzdatniania wody technologicznej i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz produkty tych procesów), wody naturalne, ścieki z instalacji odsiarczania spalin itp.),
  - przemysłowych olejów mineralnych (turbinowych, smarnych, hydraulicznych i elektroizolacyjnych), zawiesiny powstałe w procesie odsiarczania spalin, gips techniczny,
  - substancji gazowych (układ wodorowy chłodzenia generatora) itp.,
  - chemikaliów technologicznych i niektórych innych substancji.

Oferowany zakres znormalizowanych metod badań i procedur badawczych został przedstawiony w odrębnym dokumencie.

Kontakt:
tel. (29) 766 22 05
e-mail: eeo.labchem@energa.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem