Energa pomaga zarybiać Narew

Energa Elektrownie Ostrołęka pomaga w jesiennej akcji zarybiania Narwi. Do rzeki trafiło ok. 1000 sztuk narybku szczupaka i 400 suma. Wszystko odbyło się pod okiem społecznej i państwowej straży rybackiej oraz przedstawicieli Wód Polskich.

Przeprowadzona akcja to początek wieloletniego planu zarybiania Narwi przez elektrownię w Ostrołęce, zgodnie z którym do rzeki w ciągu kilku lat może trafić nawet kilkanaście tysięcy sztuk narybku.

Akcje wiosenne i jesienne

Na przystań znajdującą się w okolicy plaży miejskiej w Ostrołęce ryby przywieziono specjalnymi samochodami. Stamtąd rozwieziono je motorówkami i wypuszczono do wody na odcinku między ostrołęcką elektrownią, a dopływem Omulwi (prawy dopływ Narwi). Łącznie do rzeki trafiło ponad pół tony narybku – w tym ponad 1000 sztuk szczupaka (ok.400 kg) i 400 sztuk suma (ok. 150 kg). Zanim ryby wpuszczono do Narwi odchowane ryby spędziły kilkanaście miesięcy w „hodowlanym żłobku”.

Akcje zarybiania przeprowadzane są zazwyczaj dwa razy w roku: wiosną (od kwietnia do czerwca) i jesienią. Materiał zarybieniowy hodujemy przede wszystkim w funkcjonującej od 36 lat hodowli znajdującej się na wodach pochłodniczych elektrowni Ostrołęka – mówi Aleksander Syguła, kierownik należącego do gospodarstwa rybackiego Bartołty Wielkie ośrodka hodowli ryb w Ostrołęce. – Robimy to dla środowiska i oczywiście dla wędkarzy. Ilości wpuszczanych ryb nie są przypadkowe. Wszystko jest wcześniej wyliczone i ustalone według tzw. operatów rybackich. Chodzi o zachowanie różnorodności biologicznej i warunków środowiskowych. Wpuszczamy tu tylko rodzime gatunki, dostosowane do konkretnego akwenu. Wszystkie ryby przed wpuszczeniem są dokładnie badane.

Pomoc szczupakom i rakom błotnym

Zarybianie ma na celu także zachowanie niektórych gatunków ryb, np. szczupaka.

Pomoc w zarybianiu szczupakiem ważna jest zwłaszcza podczas suszy, kiedy występują mniejsze wylewy rzek na łąki, ponieważ właśnie na tych wylewach rozmnażają się szczupaki - mówi Krzysztof Konieczny, przyrodnik związany z fundacją przyrodniczą „pro Natura”. – Rolę drapieżnika w rzekach przejmuje boleń, ryba prądolubna, która się rozmnaża w nurcie rzeki. I widać wyraźnie, że tego bolenia jest coraz więcej na niekorzyść szczupaka. Warto więc temu ostatniemu pomóc.

W akcji zarybiania na Narwi brali udział wędkarze z Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie (tzw. użytkownik wędkarski tego akwenu), członkowie Społecznej Straży Rybackiej i Państwowej Straży Rybackiej, pracownicy Wód Polskich oraz pracownicy elektrowni w Ostrołęce.

Grupa Energa już wcześniej wspierała również inne proekologiczne przedsięwzięcia lokalne. Jesienią 2019 r. do Narwi wpuszczono 200 par raków błotnych, wpisanych do polskiej czerwonej księgi zwierząt. Raki błotne są gatunkiem zagrożonym wyginięciem, dlatego są objęte gatunkową ochroną częściową na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

System zabezpieczeń poboru wody

Grupa Energa dba o to, aby każdy projekt w ramach prowadzonej działalności, był podejmowany z troską i dbałością o środowisko. Dotyczy to również procesu produkcji energii elektrycznej w elektrowni Ostrołęka B, która wykorzystuje naturalny potencjał rzeki Narew i stale dba o to, aby jej wpływ na środowisko był jak najmniejszy.

Aby chronić ichtiofaunę rzeki, elektrownia wyposażona jest w trzystopniowy system zabezpieczeń mający zapobiegać przedostawaniu się organizmów żywych do instalacji chłodniczych.

Na wspomniany system składają się: kraty na ujęciu do centralnej pompowni, gdzie zatrzymywane są duże obiekty, w tym dojrzałe ryby; sita obrotowe przed pompami wody chłodzącej, które uniemożliwiają dostęp do systemu chłodzącego mniejszym organizmom oraz system filtracji Taprogge, zamontowany na rurociągu wlotowym wody chłodzącej do kondensatora.

Optymalizacja działania pomp

Dodatkowo, w 2022 roku zakończono modernizację układu wody chłodzącej, polegającą na wymianie pomp centralnej pompowni. Efektem ekologicznym poprawy efektywności pomp jest uzyskanie redukcji emisji CO2 na poziomie ok. 1500 ton/rok dla każdej z pomp. Uzyskane efekty zostały potwierdzone audytami efektywności energetycznej wykonanymi po przeprowadzonych etapach inwestycji.

Jaz przyjazny środowisku

Elektrownia w Ostrołęce, kilka lat temu, wybudowała jaz w celu zapewnienia wody, niezbędnej do chłodzenia bloków energetycznych elektrowni, także w sytuacji obniżenia stanu poziomu wody na rzece Narew. Innowacyjne urządzenie hydrotechniczne spiętrza wodę w miejscu poboru z rzeki w czasie susz lub zatorów lodowych.

Konstrukcja piętrząca jazu została wyposażona w system, dzięki któremu – niezależnie od piętrzenia – przepuszczana jest woda i możliwa jest migracja organizmów wodnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie była konieczna budowa przepławki dla migrujących ryb.

Energa w prestiżowym rejestrze EMAS

Troska o środowisko należy do grona ścisłych wartości stojących za działaniami Grupy Energa. Spełnia ona wysokie wymogi ochrony środowiska. W 2022 roku kilkanaście spółek należących do Grupy Energa pomyślnie przeszło zewnętrzny audyt zarządzania środowiskowo-energetycznego, dzięki czemu w tym roku przedłużona zostanie obecność Energi w prestiżowym rejestrze systemu ekozarządzania i audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem