Komunikaty

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

 

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000061837 zwołuje na dzień 29 marca 2023 r. godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w siedzibie Spółki (stołówka zakładowa) w Ostrołęce przy ul. Elektrycznej 5, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej 5.000.000 zł netto w celu przystąpienia przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. do Umowy prowadzenia usług cash-poolingu z dnia 31 sierpnia 2017 r. z późn. zmianami zawartej z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski na warunkach i w brzmieniu zasadniczo zgodnych z Umową,
    w tym upoważnienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. do wykonywania w imieniu EEO czynności, zgodnie z zapisami Umowy z maksymalną wysokością limitu zadłużenia w Systemie (w ramach Umowy definiowanego jako Limit Wewnętrzny) nie przekraczającą kwoty 650.000.000 zł netto.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

 

 

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w Ostrołęce w budynku dyrekcyjnym, pok. 301.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem